PS - Systemy Fundamentowe - Paweł Ślemieński
łść

łść
łść

O firmě

Vítejte na našich internetových stránkách.

Byly vytvo??eny s myšlenkou na ty, kte??í se zamýšlejí nad tím, jak postavit sv??j d??m.

Naše firma funguje na polském trhu od roku 1999 a na evropském trhu ji? 8 let. Díky práci v zahraničí se od roku 2007 specializujeme na zhotovení základových desek a tradičních základ??. Naše zkušenosti a p??evzaté západní technologie úsp?šn? vyu?íváme na trzích v Polsku, ?esku, Rakousku a Francii-

Hlavn? provádíme základy a základové desky pro soukromé osoby, ale také spolupracujeme s mnoha firmami, které se zabývají výrobou nebo stavbou dom??-

Firma se vyznačuje solidností, poctivostí a individuálním p??ístupem k zákazník??m.

more
fundamenty

Aktuality

more